ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


มาตรา แม่ กงจุดประสงค์การเรียนรู้

       
๑.
 
นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายของมาตราแม่กง

       

๒.
 
นักเรียนจำแนกคำในมาตราแม่กงได้ถูกต้อง

       

๓.
 
นักเีรียนบอกคำในมาตราแม่กงได้ถูกต้อง

       


 
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
 
สาระการเรียนรู้

มาตราแม่กง  

คือ  คำที่มีตัว ง  เป็นตัวสะกด  ออกเสียง  ง  สะกด  เช่น  ขัง  คราง  คำสั่ง  ง้าง  ตึง  ตริตรอง  ผ้านุ้ง  สะดุ้ง  สำแดง  แกงป่า  แกว่ง  โก่งคอ  เจ้าโต้ง  ตั้วท่า  เปลือง  เชียงใหม่  อุโมงค์  กลวง  จังหวะ  ไตร่ตรอง  พระร่วง  สำเนียง  คล้องจอง   
 งูกินหาง  โพงพาง  เคว้งคว้าง  เป็นต้น

Powered by Drupal - Design by artinet