ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


มาตรา แม่ ก กาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

   ๑.   นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายของมาตราแม่ ก กา
    
๒.   นักเรียนจำแนกคำในมาตราแม่ ก กาได้ถูกต้อง
    
๓.  นักเรียนบอกคำในมาตราแม่ก

กาได้ถูกต้อง
    
๔.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
สาระการเรียนรู้
มาตราแม่ ก กา

    คือ    คำที่ไม่มีตัวสะกด  หรือ  คำที่ประกอบด้วยพยัชนะและสระ  ไม่มีตัวสะกด  เช่น  ตา   อยู่  มี  ปลา  ไป  หา ปู  ที่  ถ้ำ  เขา  ไทร  แต่  ชาลี  เสียใจ  มา
เจ้าหมา   ท่าโก้  กระไร  ใบหญ้า  สำลี  อีกา  ลำน้ำ  ทำเล  เวลา  ยาดี  สีดำ  จำได้   ใคร

หาเงาะ  แวะมา  ท่าที  กระแส  เหลาะแหละ
   เป็นต้น

Powered by Drupal - Design by artinet