ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


แบบทดสอบก่อนเรียน


แบบทดสอบก่อนเรียน


คำชี้แจง


  ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่ีีสุดเพียงข้อเดียว


1.
คำใดเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่ ก กา

ถวิล

เคารพ

หัวเราะ

โอกาส

2.
คำใดไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่ กก

เลข

จักร

ปราสาท

พญานาค

3.
แม่กบเป็นมาตราตัวสะกดที่ใช้พยัญชนะใดเป็นตัวสะกด

พ ฟ ภ ป

พ ฐ ภฐ ภ ฆ ป

ฆ ภ พ ป

4. "
เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้

สู่อนาคตที่สดใส " มีคำใดบ้างที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กด

สนุก

ความ

เรียน
,
เล่น

อนาคต
,
สดใส

5. "
มหากาฬ "

จัดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ใด

แม่กน

แม่กด

แม่กก

แม่เกอว

6.
ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้องที่สุด

แม่กม - น้ำอ้อย
,
ลอย

แม่กง -

กางเกง
,
ห้องขัง

แม่เกย - นักเรียน
,
คนจน

แม่เกอว - ชาวข้าว
,
ภูเขา

7.
ข้อใดกล่าวผิด

แม่กมมีพยัญชนะ


,
ชร เป็นตัวสะกด

ตำว่า " สาเหตุ "

จัดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กด

แม่เกยมีพยัญชนะ ย เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียว
"

มดแดงแฝงพวงมะม่วง "

มีคำที่สะกดแม่กง
4
คำ

8.
กระต่าย ,
เยียวยา ,
รถยนต์ ,
เหรียญบาท

คำใดจัดอยู่ในแม่เกย

รถยนต์
,
เฉยเมย

กระต่าย ,
เฉยเมย

กระต่าย ,
เยียวยา

เหรียญบาท ,
รถยนต์

9.
ข้อใดจัดอยู่ในแม่เกอว

ตุ้ยนุ้ย

นิดหน่อย

แมลงปอ

เขียวขจี

10. "
ทำบุญบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป หมายถึง

ทำดีแต่กลับได้รับผลร้าย " จากสุภาษิตมีคำที่สะกดด้วยแม่กดทั้งหมดกี่คำ
1

คำ
2

คำ
3

คำ
4

คำ
 

Powered by Drupal - Design by artinet