ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ประวัติสุนทรภู่ : กวีเอกของโลกประวัติสุนทรภู่  :  กวีเอกของโลก

sunthornpoo_01_1


โดย...

นายอนุพงษ์  ต้นเสมอไทย
ครู  โรงเรียนบ้านหนองบอน  ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2

Powered by Drupal - Design by artinet