ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


สื่อวีดีโอประกอบการสอนทุกกลุ่มสาระ

ค้นหาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้ 
ที่นี่

ครับ

114693_31331_128_computer_icon     

115434_32745_128_black%20board_calculate_math_school_icon_0

Powered by Drupal - Design by artinet