ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


การเลี้ยงเป็ดในประเทศไทย

               เป็ดเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง (จัดอยู่ใน
Family Anatidae) ที่มีผู้นิยมเลี้ยงกันมากในหลายประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย ไต้หวัน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคเนื้อและไข่ สำหรับประเทศไทยก็เช่นกัน มีการเลี้ยงเป็ดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยจะมีการเลี้ยงกันมากในจังหวัดแถบชายทะเล หรือตามบริเวณที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ชลบุรี สมุทรสาคร นครปฐม อ่างทอง และสุราษฏร์ธานี เพื่อจะได้นำอาหาร เช่น ปลา ปู กุ้ง หอย ฯลฯ มาใช้เลี้ยงเป็ด เป็นการลดต้นทุนการผลิต วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงก็เพื่อผลิตไข่และเนื้อ มักเลี้ยงเป็ดตัวเมียไว้เพื่อผลิตไข่ ส่วนตัวผู้ขุนหรือปล่อยให้โตเพื่อกินเนื้อ สำหรับพันธุ์เป็ดที่เลี้ยงในประเทศไทย สามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์   คือ  
เป็ดพันธุ์ไข่  
เป็ดพันธุ์เนื้อ   และ
เป็ดเทศ

Powered by Drupal - Design by artinet