ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ซอฟต์แวร์(Software) • ซอฟต์แวร์ (Software)


  คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ประกอบออกมาจากโรงงานจะยังไม่สามารถทำงานใดๆ
  เนื่องจากต้องมี


  ซอฟต์แวร์ (Software)

  ซึ่งเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานต่าง
  ๆ ตามต้องการ โดยชุดคำสั่งหรือโปรแกรมนั้นจะเขียนขึ้นมาจาก


  ภาษาคอมพิวเตอร์  (Programming Language)

  ภาษาใดภาษาหนึ่ง และมี

  โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

  หรือนักเขียนโปรแกรมเป็นผู้ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเขียนซอฟต์แวร์ต่าง
  ๆ ขึ้นมา


  ซอฟต์แวร์
  สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ  • ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software )


  • ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software )


ซอฟต์แวร์ระบบโดยส่วนมากแล้วจะติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากซอฟต์แวร์ระบบเป็นส่วนควบคุมทำงานต่าง
ๆ ของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการทำงานอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ต้องการได้ต่อไป
ส่วน


ซอฟต์แวร์ประยุกต์


จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นในการช่วยการทำงานต่าง ๆ
ให้กับผู้ใช้
ซึ่งแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน

Powered by Drupal - Design by artinet