ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ฮาร์ดแวร์ (Hardware) • ฮาร์ดแวร์ (Hardware)


  คือลักษณะทางกายของเครื่องคอมพิวเตอร์
  ซึ่งหมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และ


  อุปกรณ์รอบข้าง (peripheral)

  ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
  ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย  • หน่วยรับข้อมูล ( input unit )


  • หน่วยประมวลผลกลาง ( central processor unit ) หรือ CPU


  • หน่วยความจำหลัก
  • หน่วยแสดงผลลัพธ์ (output unit )

  • หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (secondary storage unit )  หน่วยรับข้อมูล  จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่คอมพิวเตอร์ จากนั้น


  หน่วยประมวลผลกลาง


  จะนำไปประมวลผล
  และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกมากให้ผู้ใช้รับทราบทาง


  หน่วยแสดงผลลัพธ์


  หน่วยความจำหลัก  จะทำหน้าที่เสมือนเก็บข้อมูลชั่วคราวที่มีขนาดไม่สูงมากนัก
  การที่ฮาร์ดแวร์จะทำหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพนั้น
  ขึ้นอยู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ส่วนการทำงานได้มากน้อยเพียงใด
  จะขึ้นอยู่กับหน่วยความจำหลักของเครื่องนั้น ๆ ข้อเสียของหน่วยความจำหลักคือ
  หากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในหน่วยความจำหลักจะหายไป
  ในขณะที่ข้อมูลอยู่ที่  หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง  จะไม่สูญหายตราบเท่าที่ผู้ใช้ไม่ทำการลบข้อมูลนั้น
  รวมทั้งหน่วยเก็ยข้อมูลสำรองยังมีความจุที่สูงมาก
  จึงเหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือเก็บข้อมูลไว้ใช้ในภายหลัง
  ข้อเสียของหน่วยเก็บข้อมูลสำรองคือการเรียกใช้ข้อมูลจะช้ากว่าหน่วยความจำหลักมาก

Powered by Drupal - Design by artinet