ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ประวัติอินเทอร์เน็ต
55453PageSubdspimg(1)

       ปัจจุบันได้มีการนำเอาอินเตอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเอามาประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตถือเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารทางการตลาด ให้กับธุรกิจ
นอกเหนือจาก เครื่องมือสื่อสารอื่นๆทางการตลาด ในการสื่อสารทางการตลาด แบบบูรณาการ
เช่นการนำอินเตอร์เน็ตมาใช้เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ ได้อย่างหลากหลาย ช่วยเรื่องการติดต่อ ทางธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

การสนทนาผ่านโปรแกรม chat หรือ VDO Conference การชำระเงินค่าสินค้าบริการ ผ่านอินเตอร์เน็ต
ช่วยค้นหาข้อมูล ทางธุรกิจ เป็นต้น อินเตอร์เน็ตช่วยสร้างโอกาศทางธุรกิจ ในหลายๆด้านได้แก่


1. อินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนสำนักงานออนไลน์ ที่สามารถ เปิดขายสินค้า ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

2. อินเตอร์เน็ตช่วยให้เรานำสินค้าเปิดสู่ตลาดโลกได้โดยง่าย

3. อินเตอร์เน็ตช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

4.อินเตอร์เน็ตช่วยให้สามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจ นอกจากการเปิดเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าของตนเองแล้ว
อินเตอร์เน็ตยังสามารถช่วยเหลือทางด้านการค้าได้จากการฝากขายสินค้าของตนผ่านเว็บไซต์อื่น

5. อินเตอร์เน็ตช่วยให้เราสามารถแบ่งแยกหมวดหมู่ได้ตรงเป้าหมาย

6. อินเตอร์เน็ตช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

 

Internet-Explorer-8-Beta(1)

 

Powered by Drupal - Design by artinet