ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


การเลี้ยงเป็ดในประเทศไทย

         เป็ดเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง ( จัดอยู่ใน
Family Anatidae) ที่มีผู้นิยมเลี้ยงกันมากในหลายประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย ไต้หวัน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคเนื้อและไข่ สำหรับประเทศไทยก็เช่นกัน มีการเลี้ยงเป็ดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยจะมีการเลี้ยงกันมากในจังหวัดแถบชายทะเล หรือตามบริเวณที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ชลบุรี สมุทรสาคร นครปฐม อ่างทอง และ    สุราษฏร์ธานี เพื่อจะได้นำอาหาร เช่น ปลา ปู กุ้ง หอย ฯลฯ มาใช้เลี้ยงเป็ด เป็นการลดต้นทุนการผลิต วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงก็เพื่อผลิตไข่และเนื้อ มักเลี้ยงเป็ดตัวเมียไว้เพื่อผลิตไข่ ส่วนตัวผู้ขุนหรือป


ล่อยให้โตเพื่อกินเนื้อ 
         สำหรับพันธุ์เป็ดที่เลี้ยงในประเทศไทย สามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ ดังนี้

             


1.เป็ดพันธุ์ไข่
เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตไข่เป็นหลัก เป็ดพันธุ์ไข่มีขนาดและน้ำหนักตัวไม่มากนัก ตัวเมียจะหนักประมาณ
1.4 – 1.6 กิโลกรัม เช่น เป็ดพันธุ์ปากน้ำ พันธุ์นครปฐม ซึ่งเป็นเป็ดพันธุ์พื้นเมือง ของไทย แต่ในปี 2514 – 2515 ประเทศไทยนำเข้าเป็ดพันธุ์กากีแคมเบลล์ (Khaki Campbell) มาจากประเทศอังกฤษ เป็ดพันธุ์กากีแคมเบลล์ถือว่าเป็นเป็ดไข่ที่ให้ผลผลิตไข่ดกประมาณปีละไม่น้อยกว่า 280 ฟอง / ตัวแต่เนื่องจากเป็ดกากีแคมเบลล์พันธุ์แท้ มาจากภูมิภาคและอากาศที่แตกต่างจากประทศไทย ตลอดจนวิธีการจัดการที่แตกต่างกันจึงทำให้มีอัตราการสูญเสียสูงและในระยะแรกนั้นจะไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทย จึงต้องผลิตเป็ดลูกผสมเพื่อให้มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนโรค เลี้ยงง่าย และไข่ดก จึงนำไปผสมกับเป็ดปากน้ำซึ่งผู้เลี้ยงเป็ดพึงพอใจมากกับลูกผสมที่ได้ ทำให้เป็ดปากน้ำพันธุ์แท้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว แต่กรมปศุสัตว์ยังคงเก็บรักษาสายพันธุ์เป็ดปากน้ำและพันธุ์นครปฐมไว้ และได้ทำการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้มีลักษณะไข่ดก ไข่ทน และทนทานต่อสภาพแวดล้อม 

Powered by Drupal - Design by artinet