ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ยุคที่ 4

com1sub25

ป็นยุคที่นำสารกึ่งตัวนำมาสร้างเป็นวงจรรวมความจุสูงมาก
(Very Large Scale Integrated : VLSI)
ซึ่งสามารถย่อส่วนไอซีธรรมดาหลายๆ
วงจรเข้ามาในวงจรเดียวกัน
และมีการประดิษฐ์ ไมโครโพรเซสเซอร์

(Microprocessor) ขึ้น
ทำให้เครื่องมีขนาดเล็ก
ราคาถูกลง
และมีความสามารถในการทำงานสูงและรวดเร็วมาก
จึงทำให้มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
(Personal Computer)
ถือกำเนิดขึ้นมาในยุคนี้

 

 

ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor)

ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่
4

 • ใช้อุปกรณ์
  วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่ (Large Scale
  Integration : LSI) และ
  วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่มาก
  (Very Large Scale Integration : VLSI)
  เป็นอุปกรณ์หลัก
 • มีความเร็วในการประมวลผลแต่ละคำสั่ง
  ประมาณหนึ่งในพันล้านวินาที
  (Nanosecond : nS) และพัฒนาต่อมาจนมีความเร็วในการประมวลผลแต่ละคำสั่ง
  ประมาณหนึ่งในล้านล้านของวินาที
  (Picosecond : pS)

Powered by Drupal - Design by artinet