ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ยุคที่ 2

com1sub23

มีการนำทรานซิสเตอร์
มาใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์จึงทำให้เครื่องมีขนาดเล็กลง
และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้
ในยุคนี้ยังได้มีการคิดภาษาเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น
ภาษาฟอร์แทน (FORTRAN)
จึงทำให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับใช้กับเครื่อง

  คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 2

ทรานซิสเตอร์ (Transistor)
ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่
2

 • ใช้อุปกรณ์ ทรานซิสเตอร์
  (Transistor)
  ซึ่งสร้างจากสารกึ่งตัวนำ
  (Semi-Conductor) เป็นอุปกรณ์หลัก
  แทนหลอดสุญญากาศ
  เนื่องจากทรานซิสเตอร์เพียงตัวเดียว
  มีประสิทธิภาพในการทำงานเทียบเท่าหลอดสุญญากาศได้นับร้อยหลอด
  ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีขนาดเล็ก
  ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย
  ความร้อนต่ำ ทำงานเร็ว
  และได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
 • เก็บข้อมูลได้
  โดยใช้ส่วนความจำวงแหวนแม่เหล็ก
  (Magnetic Core)
 • มีความเร็วในการประมวลผลในหนึ่งคำสั่ง
  ประมาณหนึ่งในพันของวินาที
  (Millisecond : mS)
 • สั่งงานได้สะดวกมากขึ้น
  เนื่องจากทำงานด้วยภาษาสัญลักษณ์
  (Assembly Language)
 • เริ่มพัฒนาภาษาระดับสูง
  (High Level Language)
  ขึ้นใช้งานในยุคนี้

Powered by Drupal - Design by artinet