ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ยุคที่ 1

com1sub22

เป็นการประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มิใช่เครื่องคำนวณ
โดยเมาช์ลีและเอ็กเคอร์ต
(Mauchly and Eckert)
ได้นำแนวความคิดนั้นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากเครื่องหนึ่งเรียกว่า

ENIAC
(Electronic Numericial Integrator and Calculator)
ซึ่งต่อมาได้ทำการปรับปรุงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  และได้ประดิษฐ์เครื่อง
UNIVAC
(Universal Automatic Computer)
ขึ้นเพื่อใช้ในการสำรวจสำมะโนประชากรประจำปี 
 

คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1

 

จึงนับได้ว่า UNIVAC
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่ถูกใช้งานในเชิงธุรกิจ
ซึ่งนับเป็นการเริ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรกอย่างแท้จริง
เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ใช้หลอดสุญญากาศในการควบคุมการทำงานของเครื่อง
ซึ่งทำงานได้อย่างรวดเร็ว
แต่มีขนาดใหญ่มากและราคาแพง
ยุคแรกของคอมพิวเตอร์สิ้นสุดเมื่อมีผู้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์มาใช้แทนหลอดสูญญากาศ

 

ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่
1

 • ใช้อุปกรณ์ หลอดสุญญากาศ
  (Vacuum Tube) เป็นส่วนประกอบหลัก
  ทำให้ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่
  ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก
  และเกิดความร้อนสูง
 • ทำงานด้วยภาษาเครื่อง
  (Machine Language) เท่านั้น
 • เริ่มมีการพัฒนาภาษาสัญลักษณ์
  (Assembly / Symbolic Language) ขึ้นใช้งาน

หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube)

Powered by Drupal - Design by artinet