ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

textcom12image
คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณซึ่งมีวิวัฒนาการนานมาแล้ว
เริ่มจากเครื่องมือในการคำนวณเครื่องแรกคือ
"ลูกคิด" (Abacus)
ที่สร้างขึ้นในประเทศจีน
เมื่อประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้ว
เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine)

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2376
นักคณิตศาสต์ชาวอังกฤษ
ชื่อ ชาร์ล แบบเบจ
(Charles Babbage)

ได้ประดิษฐ์เครื่องวิเคราะห์
(Analytical Engine)
สามารถคำนวณค่าของตรีโกณมิติ
ฟังก์ชั่นต่างๆ
ทางคณิตศาสตร์
การทำงานของเครื่องนี้แบ่งเป็น
3 ส่วน คือ ส่วนเก็บข้อมูล
ส่วนคำนวณ และส่วนควบคุม
ใช้ระบบพลังเครื่องยนต์ไอน้ำหมุนฟันเฟือง
มีข้อมูลอยู่ในบัตรเจาะรู
คำนวณได้โดยอัตโนมัติ
และเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ
ก่อนจะพิมพ์ออกมาทางกระดาษ

หลักการของแบบเบจนี้เองที่ได้นำมาพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
เราจึงยกย่องให้แบบเบจเป็น
บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์

หลังจากนั้นเป็นต้นมา
ได้มีผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมามากมายหลายขนาด
ทำให้เป็นการเริ่มยุคของคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง
  โดยสามารถจัดแบ่งคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น
5 ยุค

Powered by Drupal - Design by artinet