ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


คำพื้นฐานภาษาอังกฤษและการพูดพื้นฐาน


คำ พื้น ฐาน ภา ษา อัง กฤษ และ การ พูด พื้น ฐาน

englishpic1

โดย ครูวิริญญา  เมินดี โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สำนักงานการประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

(เพื่อเป็นวิทยาทานให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป ขอบคุณทุกแหล่งการเรียนรู้)

 

Powered by Drupal - Design by artinet