ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


การดูงาน

วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2554
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

           นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านตาเสา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2554 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 (เครื่องเก็บผลไม้พอเพียง)ระดับประถมศึกษาเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ และยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้เป็นตัวแทนประกวดสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ระดับประเทศต่อไป

3ccd8176cc0b3238aa44f3b5c6f69281_p1_06092554090207

Powered by Drupal - Design by artinet