ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


สรุป

วงจรชีวิตของกบแบ่งออกเป็น
4 ช่วงชีวิตคือ

1.ช่วงของไข่กบ
2.ช่วงของลูกอ๊อด
3.ช่วงของลูกกบเล็ก
4.ช่วงของกบสมบูรณ์วัย

Powered by Drupal - Design by artinet