ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ประวัติครูดนตรีไทย
พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)

         

พระยาประสานดุริยศัพท์

( แปลก

ประสานศัพท์) เป็นบุตรคนโตของขุนกนกเรขา (ทองดี)กับนางนิ่ม เกิดเมื่อ วันที่
4
กันยายน พ.ศ.
2403
ตรงกับวันอังคาร ณ บ้านเลขที่
81
ตรอกไข่ ถนนบำรุงเมือง

ตำบลหลังวัดเทพธิดา กรุงเทพมหานคร  
ท่านได้เรียนปี่ชวากับครูชื่อ
? หนูดำ ?
ส่วนวิชาดนตรีปี่พาทย์อย่างอื่น ได้ศึกษาอย่างจริงจังกับครูช้อย สุนทรวาทิน ( บิดาของพระยาเสนาะดุริยางค์) จนบรรลุแตกฉาน ท่านเข้ารับราชการ

ตั้งแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระยศเป็นพระยุพราช

ได้ทูลขอพระราชทานบรรดาศักดิ์จาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้นายแปลกเป็นที่ ? ขุนประสานดุริยศัพท์"นับจากนั้นก็ได้

รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์มาเป็นลำดับ จนได้เป็นที่
? พระยาประสานดุริยศัพท์
เจ้ากรมปี่พาทย์หลวง ในสมัยรัชกาลที่
6    
ความรู้ความสามารถของพระยาประสานดุริยศัพท์นั้น เป็นที่กล่าวขวัญเรื่องลือว่า

ท่านเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยฝีมือ ความรู้ ปฏิภาณ ไหวพริบ ท่านเป็นครู

และเป็นศิลปินที่หาได้ยากยิ่ง      
เมื่อปี พ.ศ. 2428
ท่านได้รับเลือกให้ไปร่วมฉลองครบรอบร้อยปี

ของพิพิธภัณฑ์เมืองอวิมปลีย์ที่ประเทศอังกฤษผลของการบรรเลงขลุ่ยของท่านเป็นที่พอ

พระราชหฤทัย

ของสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียเป็นอย่างยิ่งถึงกับรับสั่งขอฟังเพลงขลุ่ยเป็นการส่วนพระองค์ในพระราชวังบัคกิ้งแฮมอีกครั้ง

การบรรเลงครั้งหลังนี้สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย

ทรงลุกจากที่ประทับและใช้พระหัตถ์ลูบคอพระยาประสานฯพร้อมทั้งรับสั่งถามว่า

เวลาเป่านั้นหายใจบ้างหรือไม่

เพราะเสียงขลุ่ยดังกังวานอยู่ตลอดเวลาพระยาประสานดุริยศัพท์

ได้แต่งเพลงไว้ดังนี้คือ  
เพลงเชิดจั่น
3
ชั้น พม่าหัวท่อน เขมรราชบุรี ลาวคำหอม

ลาวดำเนินทราย เขมรทรงดำเนิน (เขมรกล่อมพระบรรทม) เขมรปากท่อ เขมรใหญ่

ดอกไม้ไทร

ถอนสมอ ทองย่อน เทพรัญจวน นารายณ์แปลงรูป แมลงภู่ทอง สามไม้ใน อาถรรณ์

คุณลุงคุณป้า พราหมณ์เข้าโบสถ์ ธรณีร้องไห้ มอญร้องไห้ แขกเห่ อนงค์สุดา วิเวกเวหา

แขกเชิญเจ้า    
ย่องหวิด
3
ชั้น เป็นต้น
         

ความสามารถทางดนตรีของท่านนั้น ทำให้ท่านมีลูกศิษย์ที่มีความสามารถเป็นทวีคูณขึ้นไป

และศิษย์ของท่านเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ พระประดับดุริยกิจ (แหยม วิณิณ)

พระเพลงไพเราะ (โสม สุวาทิต) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) หลวงบรรเลงเลิศเลอ ( กร กรวาทิน) พระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสรี) อาจารย์มนตรี ตราโมท ครูเฉลิม บัวทั่ง

เป็นต้น
         

พระยาประสานดุริยศัพท์ ป่วยโดยโรคชรา

และถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้
105
ปี ในปี พ.ศ.
2467


พระยาเสนาะดุริยางค์


[
Powered by Drupal - Design by artinet