ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


รัชกาลที่ 4

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก็ กบ กระจก กระจุย กระดิ่ง กระดุม กระโดด กระต่าย กระถิน กระเทียม กระเบื้อง กระป๋อง กระเป๋า กระโปรง กระรอก กลัว กว่า กอด ก่อน กะ กะทิ กะละมัง กัด กัน กับ กา กาง กางเกง กาแฟ กาย ก้าว กำเนิด กำลัง กิน กี่ กุ้ง เก๊ เก่ง เก็บ เกม เกเร เกลือ เก้าอี้ เกาะ เกิด เกี่ยว แก แก่ แกง แก้ว แกะ ใกล้ ไก่ ไกล ขน ขยะ ขวา ขอ ของ ขัง ขัน ขวด ขับ ขา ข่า ข้า ข้าง ขาด ข้าม ขาย ขาว ข่าว ข้าว ขี่ ขี้ ขีด ขึ้น เข็ม เขา เข่า เข้า เขียง เขียน เขี้ยว แข็ง แข่ง แขน ไข่ ไข้ คด คน ค้น คบ ครัว ครู คว่ำ คอ คอย ค่อย ค่ะ คะน้า คัด คั่ว ค้า คาง คำ คํ่า คำนับ คิด คิ้ว คืน คือ คุก คุย คู คู่ เค็ม เคย เคียว แค่ ใคร ฆ่า งาน งาม ง่าย งู เงาะ เงิน เงือก จน จบ จม จอก จอด จอบ จะ จังหวะ จัด จับ จาก จ้าง จาน จำ จำปี จิ้งจอก จิงโจ้ จึง จืด เจ็บ เจอ เจ้า เจาะ แจก แจกัน ใจ ใจดี ฉัน ฉีด ชก ชน ชนะ ชมพู่ ชวน ช่วย ช้อน ชอบ ชะอม ชั่ง ชิ้น ชั่ว ช่าง ช้าง ชาม ชาย ชาว ชิงช้า ชิ้น ชื่อ ชุด เช็ด เช้า เชิด เชื่อ เชือก ใช่ ใช้ หน้า 2 www.karn.tv รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น ซน ซ่อน ซ้อน ซ่อม ซอย ซัก ซ้าย ซิ ซื้อ ดม ด้วย ดอก ดัง ด่า ดาว ดำ ดิน ดินสอ ดี ดึง ดื่ม ดื้อ ดุ ดู เด็ก เดิน เดียว เดี่ยว เดี๋ยว แดง แดด โดด โดน โดย ได้ ตก ตน ต้น ต้ม ต่อ ตอก ต้อง ตอน ตอบ ต่อย ตะกร้า ตะไคร้ ตะปู ตะวัน ตัก ตั้ง ตัด ตับ ตัว ตา ตาก ต่าง ตาม ตาย ตำ ติด ตี ตีน ตึก ตื่น ตุ่ม ตู้ เต้น เต็ม เตะ เตา เต่า เติม เตียง แต่ แตงกวา แตงโม แต่ง โต โต๊ะ ใต้ ใต้ถุน ถม ถ้วย ถอด ถอน ถอย ถัง ถั่ว ถ้า ถาง ถาด ถ่าน ถาม ถีบ ถึง ถือ ถุง ถู ถูก แถว ไถ ท่วม ท่อ ทอง ท้อง ทอด ทะนาน ทะเล ทะเลาะ ทั้ง ทัน ทับ ทา ทาง ทาน ท่าน ทำ ทำไม ทำเล ทิ้ง ที ที่ ทีวี ทุก ทุเรียน เท เท่า เท้า เที่ยง เทียน เที่ยว แทน ไทย เธอ นก นม นอก น้อง นอน น้อย นัก นั่ง นั่น นั้น นับ นา น่า น้า นาง นาน นาย นาฬิกา นำ น้ำ นิด นิทาน นิ่ม นิยาย นิ้ว นิสัย นี่ นี้ นึก นึ่ง นุ่ง เนื้อ แน่ โน้น ใน บน บวก บ้วน บ่อ บอก บอด บอน บ่อน บ่อย บัง บันได บาง บ้าง บ้าน บ่าย บิน บุก บุ้ง บูชา แบบ ใบ ประตู ปลา ปวด ป่วย ปอ ปอก ปั้น ป่า ป้า ปาก ปิ้ง ปิด ปี่ ปีน ปืน ปุ๋ย ปู ปู่ ปูน เป็ด เป็น เปล่า เป้า เปิด เปียก แป้ง แปรง แปล ไป ผม ผัก ผัด ผ้า ผ่าน ผิด ผี ผู้ ผูก เผา เผื่อ หน้า 3 www.karn.tv รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น ฝน ฝัง ฝา ฝ่าย เฝ้า พบ พระ พละ พวก พอ พ่อ พะโล้ พัก พัด พับ พา พาย พี่ พื้น พุง พูด เพราะ เพาะ เพื่อ เพื่อน แพ้ แพะ ฟัง ฟัน ฟ้า ฟืน ฟื้น ฟุ้ง ฟูก ไฟ มอง มะกอก มะขาม มะเขือ มะนาว มะไฟ มะม่วง มะยม มะละกอ มะลิ มังคุด มัด มัน มา ม้า มาก มี มีด มึง มืด มือ มื้อ มุง มุ่ง มุ้ง เม็ด เมีย เมื่อ เมือง แม่ แมง

Powered by Drupal - Design by artinet