ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


รัชกาลที 1


ราชวงศ์จักรี


<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


ราชวงศ์จักรี

เป็น
ราชวงศ์
ที่ปกครอง
ราชอาณาจักรสยาม
ต่อจาก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จนถึงปัจจุบัน โดย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(พระนามเดิม ทองด้วง ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยา) ทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการ
ปราบดาภิเษก
เมื่อ
พ.ศ. 2325
ยุคของราชวงศ์นี้ เรียกว่า "ยุครัตนโกสินทร์"เนื้อหา
[
ซ่อน
]


ที่มาของชื่อและสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรี

ชื่อของราชวงศ์จักรีมีที่มาจากบรรดาศักดิ์ "เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์" ตำแหน่งสมุหนายก ซึ่งเป็นตำแหน่งทางราชการที่พระองค์เคยทรงดำรงตำแหน่งมาก่อนในสมัยกรุงธนบุรี คำว่า "จักรี" นี้พ้องเสียงกับคำว่า "จักร" และ "ตรี" ซึ่งเป็นเทพอาวุธของ
พระนารายณ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระแสงจักรและพระแสงตรีไว้ 1 สำรับ และกำหนดให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีสืบมาจนถึงปัจจุบัน


 


พระปฐมบรมมหาชนกแห่งราชวงศ์จักรี - พระมหาชนกพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี


สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
"จะกล่าวถึงเจ้านายจำพวกซึ่งเป็นปฐมเป็นต้นแซ่ต้นสกุลเจ้าฟ้าแลพระองค์เจ้า หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์แลเจ้าราชินิกุลที่เรียกนามว่า คุณ ว่า หม่อม มีบรรดาศักดิ์เนื่องในพระบรมราชวงศ์นี้ ซึ่งบัดนี้เป็นจำพวกต่างๆอยู่ จะให้รู้แจ้งว่าเนื่องมาแต่ท่านผู้ใด พระองค์ใด เป็นเดิมแต่แรกตั้งกรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยานี้มา พึงรู้โดยสังเขปว่าบุรุษนารีมีบรรดาศักดิ์ ซึ่งเรียกว่าเป็นจำพวกเจ้า คือเจ้าฟ้าแลพระองค์เจ้า หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ทั้งปวงนั้น ล้วนปฏิพัทธ์พัวพันสืบต่อลงมาแต่องค์สมเด็จพระมหาไปยกาธิบดี คือ องค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระเจ้าหลวงของพระบาทสมเด็จพระปรโมรุถชามหาจักรีบรมนาถ ซึ่งปรากฏพระนามในบัดนี้ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งเป็นปฐมบรมอัครมหาราชาธิราชในพระบรมมหาราชวัง"

  • จึงนับได้ว่า สมเด็จพระมหาไปยกาธิบดี หรือ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เป็นพระมหาชนกพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี และเป็นเจ้านายแห่งราชวงศ์จักรีพระองค์แรกอย่างแท้จริง โดย พระมหาสังข์เดิม ซึ่งเป็นพระมหาสังข์ที่ใช้บรรจุพระบรมอัฐของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งปัจจุบัน

พระบรมวงศานุวงศ์ไทยในปัจจุบันสืบเชื้อสายมาจาก
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ต้น
ราชสกุลมหิดล


[1]

กับ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(สังวาลย์ ตะละภัฏ) โดยสมเด็จพระบรมราชชนกนั้นเป็นพระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 กับ
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
(สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) ถือเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
และ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นพระอนุชาจึงได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ในวันเดียวกันนั้น และภายหลังได้อภิเษกสมรสกับ
หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร
พระธิดาใน
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
(หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร) กับหม่อมหลวงบัว กิติยากร (สนิทวงศ์)


รายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์


เครือญาติและผู้เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์

พระบรมวงศานุวงศ์ที่สิ้นพระชนม์
 

 

 

 

 

 

  


แผนผัง
 

 

 สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

 

 

 

พระอัครชายา (ดาวเรือง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

(2279-2325-2352)

 กรมพระศรีสุดารักษ์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมเด็จพระศรีสุลาไลย

 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

(2310-2352-2367)

 สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

(2330-2367-2394)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(2347-2394-2411)
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

(2351-2394-2408)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

 

 

 

 

 

 

 สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(2396-2411-2453)สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

(2424-2453-2468)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

(2436-2468-2478-2484)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

(2468-2478-2489)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

(2470-2489-ปัจจุบัน)


 

 


 


 


อ้างอิง


1.              

^ราชกิจจานุเบกษา
,

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานนามสกุลสำหรับเชื้อพระวงศ์พระบรมราชวงศ์ชั้น ๕

, เล่ม ๔๖, ตอน ๐ ก, ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒, หน้า ๒๑


2.              

^ราชกิจจานุเบกษา
,

พระบรมราชโองการ ประกาศ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์

, เล่ม ๘๙, ตอน ๑๑๒ ก ฉบับพิเศษ, ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕, หน้า ๑


3.              

^ราชกิจจานุเบกษา
,

พระบรมราชโองการ ประกาศ ว่าด้วยการที่จะออกพระนามสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี

, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ก, ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๑๕๙


 

Powered by Drupal - Design by artinet