ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ระบบคอมพิวเตอร์ - CWS Project-UP

ระบบคอมพิวเตอร์ - CWS Project-UP

การ์ตูน

ระบบย่อยอาหารของมนุษย์

พอเพียง

วิทยาศาสตร์

 

คูณด้วยเมือ

การนับเลข


มานับเลขกับพี่ใบกล้วยกันดีกว่า

ภาษาอังกฤษน่ารู้

เรียนรู้จากสื่อ IT

การวาดภาพด้วยไฟฟ้าสถิต

 

การวาดภาพด้วยไฟฟ้าสถิต

Powered by Drupal - Design by artinet