ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


แผนการสอน ทุกกลุ่มสาระ

หัวเรื่องตอบสร้างเมื่อตอบสุดท้ายเรียงไอคอน
การเรียนการสอน 1 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by นิ่มนวล
11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by นิ่มนวล
อยากได้แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by ระวิ
ไม่มีข้อมูล
แผนการสอน 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by นิ่มนวล
ไม่มีข้อมูล
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์หาได้จากทางไหนบ้างครับ 1 11 ปี 36 สัปดาห์ ago
by sonthaya
11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by ตุ้ง
แผนการสอนภาษาไทย 1 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by นิ่มนวล
11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by วิภาดา
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by ศิริพร
ไม่มีข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by นิ่มนวล
ไม่มีข้อมูล
แผนการสอนคละชั้น 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by kamphiw
ไม่มีข้อมูล
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by subineamsiri
ไม่มีข้อมูล
สอนภาษาอังกฤษอย่างไรดี 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by สุเชษฐ์
ไม่มีข้อมูล
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by เชิดศักดิ์
ไม่มีข้อมูล
คอมพิวเตอร์ 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by วุฒิไกร
ไม่มีข้อมูล
สอนอย่างไรดี 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by pramote deelorm
ไม่มีข้อมูล
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by นิ่มนวล
ไม่มีข้อมูล
แผนกาารสอนคอมพิวเตอร์ 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by วิภาดา
ไม่มีข้อมูล
แผนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by santanee
ไม่มีข้อมูล
แผนการสอนสาระการงานพื้นฐานอาชีพ 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by wimolluk_t
ไม่มีข้อมูล
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by subineamsiri
ไม่มีข้อมูล
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by steve
ไม่มีข้อมูล
ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by ตุ้ง
ไม่มีข้อมูล
แผนการสอนทุกกลุ่มสาระ 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by anan
ไม่มีข้อมูล
โครงสร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by สายรุ้ง
ไม่มีข้อมูล
โครงสร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by สายรุ้ง
ไม่มีข้อมูล
ภาพสวยๆ 2 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by Bankokpet
11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by Bankokpet
แผนการสอน 1 11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by naree
11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by Chiraphat Sarakhon

Powered by Drupal - Design by artinet