ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


บล็อกของ ตุ้ง

ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ  โหลดได้ที่นี้

หรือติดต่อ ที่  singram@hotmail.com

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

โปรแกรมการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ

 

การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/J3DVSBkzhc8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Powered by Drupal - Design by artinet