ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


บล็อกของ เกียรติพงษ์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 2555

มีแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 แจกฟรี  
โหลดที่นี่

หรือติดต่อท่ี E-mail :  keattula@hotmail.com

แนะนำVideoการบวกลบเศษส่วนด้วยโฟม1


เทคนิคการใช้โฟมช่วยสอนการบวกลบเศษส่วนอย่างง่าย
เศษส่วน

Powered by Drupal - Design by artinet