ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


บล็อกของ arpoo

Powerpoint Knowledge (KM)

ดาวน์โหลดไฟล์ Knowledge (KM)

VDO แนะนำสระในภาษาไทย

VDO แนะนำสระในภาษาไทย ระดับชั้นปะถมวัย

อ้างอิง นายเกรียงศักดิ์ ทองเป็นเพ็ชร จากเว็บ http://krutubechannel.com

 

Powered by Drupal - Design by artinet