ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

2558-ASEAN-B

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร มีเป้าหมายอย่างไรและไทยได้ประโยชน์อย่างไร

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน  ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนก็มีความคืบหน้าที่ดีในความร่วมมือต่าง ๆ เป็นลำดับและในที่สุดอาเซียนได้มุ่งหวังที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจในปี 2558  ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน  โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ  การลงทุน  แรงงานฝีมืออย่างเสรีและเงินลงทุนที่เสรีมากขั้น  มีความสามารถในการแข่งขันสูง  มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน  และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก ขนาดของตลาดอาเซียนที่ใหญ่ขึ้นทำให้อาเซียนมีอำนาจซื้อสูงขึ้นตามมา  เช่นเดียวกับความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี
การคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง  อาเซียนจึงมีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน  มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากสิงคโปร์ ผ่านไปยัง มาเลเซีย ไทย กัมพูชา เวียดนามและสิ้นสุดที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน นอกจากนี้ การปรับมาตรฐานของเส้นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟให้มีมาตรฐานเดียวกันก็จะส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย
ขณะที่การเจรจาเพื่อเปิดตลาดในระดับพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลกยังมีท่าทีว่าจะไม่สามารถสรุปผลได้ในอนาคตอันใกล้  ประเทศต่าง ๆ จึงได้พยายามที่จะทำข้อตกลงการค้าเสรีไม่ว่าจะในระดับทวีภาคี หรือระดับภูมิภาค ในส่วนของอาเซียนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA หรือ อาฟต้า) มาแล้ว 15 ปี และเริ่มรวมตัวกับประเทศหรือกลุ่มคู่ค้าสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหภาพยุโรป ฯลฯ ความเหนียวแน่นใกล้ชิดระหว่างกันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดจากการรวมตัวกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ต่อไป
หากอาเซียนสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สำเร็จ  ไทยจะได้ประโยชน์จากการขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า  และเปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร  สุขภาพ ฯลฯ  ซึ่งอาเซียนยังมีความต้องการด้านการบริการเหล่านี้อีกมาก  นอกจากนี้  ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน  ซึ่งจะเพิ่มอำนาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก  และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนโดยรวม
ที่มา: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/more_news.php?cid=114


ถ่ายทอดประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยของครูทวีชัย ภูช่วย

นายทวีชัย ภูช่วย ครูโรงเรียนบ้านตาแก ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิด หลักการ วิธีการต่าง ๆ ด้านการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อเป็นแนวทางให้กับครู ผู้มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นถ่ายทอดวิชาความรู้ อบรมสั่่งสอนลูกศิษย์ ให้สามารถอ่านออกเขียนได้

มาจัดการไวรัส ซ่อนไฟล์ ซ่อนโฟลเดอร์ กันเถอะ

วินโดว์ 7

หาไฟล์ไม่เจอ ทำแบบนี้ก่อน

19-11-2554 8-48-03

คลิกตามภาพเพื่อให้สามารถมองเห็นไฟล์ ที่ซ่อนเอาไว้

video สอนตัดต่อวิดีโอด้วย ULead


ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม CorelStudioProX3

การใช้งานโปรแกรม CorelStudioProX3 เบื้องต้น

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันราชภัฎบุรีรัมย์ น่าสนใจดีนะ

โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS

JOOMLA 1.7 และ ATOMYMAXSITE 2.5

10 - 12 ตุลาคม 2554

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์เและอินเทอร์เน็ต อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

มาสรุปเรื่อง Tenses

ง่ายมากค่ะ  ถ้าตั้งใจ มีหลักง่าย ๆ หลายคนบอกว่า ปวดหัว กันมานาน ไม่เข้าใจซะที   "หรือ"  ตอนเรียนอ่ะเข้าใจ แต่ ตอนทำข้อสอบนี่สิ งงเป็นไก่ตาแตก เลย
สำหรับ Tenses นะค่ะ มีหลักอยู่ ให้เรานึกถึง ปัจจุบัน (Present) เป็นหลัก แล้วค่อยเชื่อมโยงไปหาอดีต (Past) หรือ อนาคต (Future)
จะง่ายขึ้นมาก เวลาจำ ก็ให้จำแค่ 4 Tenses ย่อยของ Present ก็พอคับ ส่วนที่เหลืออีก 8 ก็จะหลั่งไหลมาเองค่ะ Present แบ่งออกเป็น 4 Tenses คือ
1) Present Simple    : มัน simple คือ มันธรรมดา   =  S + V1

Powered by Drupal - Design by artinet